Dokumenty
dokumenty-potrebne-k-zalozeni-firmy-removebg-preview

Dokumenty a certifikáty ke stažení

Certifikáty

Souhlas KÚ

Souhlas o nakládání s odpady.

Certifikát o registraci

ISO 14001:2015

Certifikát

ISO 9001:2015

Ostatní dokumenty

7.6.2020

Zápis z Valné hromady

za rok 2019

Zpráva o vztazích

za rok 2019

Výroční zpráva

31.12.2019

Výkaz zisku a ztráty

31.12.2019

Příloha k účetní uzávěrce

31.12.2019

Rozvaha

31.12.2019

Přehled o peněžních tocích

31.12.2019

Zpráva nezávislého auditora

SD-Kovo Mladá Boleslav

otevírací doba: Po – Pá 6.30-14.30 hod.